TERMÍNY A HARMONOGRAM STAVBY BD 2A

 

 

 

TERMÍNY PRO ZADÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN
 

 • do 30. 10. 2020   Změny v obvodovém zdivu, otvory pro okna a dveře v obvodovém zdivu - Změny již nejsou možné
   
 • do 30. 11. 2020   Změny dispozic – změny mezibytových příček - Změny již nejsou možné
   
 • do 30. 01. 2021   Změny bytových příček a změny otvorů pro interierové dveře - Změny již nejsou možné
   
 • do 23. 04 2021   Změny rozvodů vody, topení, elektroinstalace a vzduchotechniky včetně umístění koncových prvků
   
 • do 30. 05. 2021   Změny typu podlahy – výška nášlapné vrstvy (dlažba, vinyl, atd.)
   
 • do 11. 06. 2021   Změny v dekorech obkladů a dlažeb, změny v zařizovacích a sanitárních předmětech, změny v typech finálních prvků elektroinstalace (zásuvky, vypínače…) a vzduchotechniky
   
 • do 30. 06. 2021   Změny dekoru nášlapné vrstvy podlahy a změny dekoru interiérových a vstupních dveří

 

 

PODMÍNKY KLIENTSKÝCH ZMĚN

Veškeré změny budou řešeny s klienty po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Požadované změny budou naceněny a realizovány po potvrzení cenové nabídky klientem. Změny, požadované po termínech výše uvedených, budou realizovány za vstupní poplatek, dle náročnosti změny a  na základě odsouhlasené cenové nabídky klientem, která bude obsahovat všechny náležitosti a zpětné zásahy do stavby, aby byla změna realizovatelná.

 

 

HARMONOGRAM STAVBY

 • 05/2020   Zahájení stavby  
 • 09/2022   Předpokládané dokončení stavby  

 

 

 

 

 

*Investor si vyhrazuje právo na případné změny.